കൊടിസുനിയ്ക്കെതിരെ പുതിയ തെളിവ് I about kodi suni
[matched_content]The team at Kodi Fire IPTV strongly suggests that you use a VPN at all times.
Be it for browsing, watching Kodi, watching IPTV or anything else – the one that we recommend is Quad VPN. They provide you with very fast speeds, while keeping you protected. They can also unblock most streaming sites in the US and UK!!
Grab your own Quad VPN and regain your online privacy now!

21 COMMENTS

  1. പരാജയരാഘവൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു ""ക്രിമിനലുകളെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക്‌ ശീലമല്ല"" അപ്പോൾ ഈ കൊടി സുനി പാർട്ടിയുടെ ആരാണ്..??അല്പം വെളുവുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളി വിടുമോ.. ഈ മഹാ പരാജയരാഘവൻ!?

  2. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വർണം കടത്തിയാലും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള പീഡനമായാലും കൊലപാതകം നടത്തിയാലും മറ്റു അഴുമതികൾ നടത്തിയാലും ഒരു കിറ്റ് കൊടുത്താൽമതി ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകുടുതലും എൽ ഡി എഫിന് തന്നെ.

  3. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയ ക്രിമിനലാണെന്ന് പറയില്ല അത്രക്കും നിഷ്ക്കളങ്കത , എങ്ങനെ ഇങ്ങനൊയൊരാളായിമാറി

  4. ടിപി വധത്തിൽ ആർക്ക് ഒക്കെ പങ്ക് ഉണ്ടെന്നു കോടി സുനിക്ക് അറിയാം തെളിവും ഉണ്ടാകും. അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും സിപിഎം കണ്ണൂർ ലോബി അനങ്ങില്ല