Σε αυτό το video θα δούμε την εγκατάσταση του ManaLAB Build για KODI ver.19 MATRIX και τις λειτουργίες του για έναν αρχάριο

The team at Kodi Fire IPTV strongly suggests that you use a VPN at all times.
Be it for browsing, watching Kodi, watching IPTV or anything else – the one that we recommend is Hidden Router. They provide you with very fast speeds, that can reach over 400Mbps, and their VPN service is as low as $6 per month (when paid for 2 years)!
Grab your own Hidden Router and regain your online privacy now!

11 COMMENTS