ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಹಾವಳಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

#KodiShree #Prediction
Corona plague is still present in the Middle East, Europe, and the Americas, with some locking down. However, all restrictions in India have been lifted

Oneindia kannada
Subscribe for More Videos..
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
▬▬▬▬▬ Share, Support, Subscribe▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ subscribe :
♥ Facebook :
♥ YouTube :
♥ twitter:
♥ For Viral Videos:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

The team at Kodi Fire IPTV strongly suggests that you use a VPN at all times.
Be it for browsing, watching Kodi, watching IPTV or anything else – the one that we recommend is Hidden Router. They provide you with very fast speeds, that can reach over 400Mbps, and their VPN service is as low as $6 per month (when paid for 2 years)!
Grab your own Hidden Router and regain your online privacy now!

2 COMMENTS

  1. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲ,., ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ,ಆದರೆ ಸತ್ತವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸತ್ತರು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿದರು ಅಷ್ಟೇ…😏