200 சவரன் நகை… பல கோடி மதிப்புள்ள சீர்வரிசை… அசரவைத்த திருமணம் ! | Marriage | Viral Video
[matched_content]The team at Kodi Fire IPTV strongly suggests that you use a VPN at all times.
Be it for browsing, watching Kodi, watching IPTV or anything else – the one that we recommend is Quad VPN. They provide you with very fast speeds, while keeping you protected. They can also unblock most streaming sites in the US and UK!!
Grab your own Quad VPN and regain your online privacy now!

40 COMMENTS

  1. சீர்வரிசையே வாங்காம பொண்ண கட்டுறவங்க தான் உண்மையான ஆண்மகன்… இதை வாங்காமல் அல்லது வற்புறுத்தி கொடுந்தெருந்தாலும் வாங்கியபின் அதை மற்றவருக்கு கொடுந்தெருந்தால்.. ஆச்செய்தி வந்திருதால் அனைவரின் ஆசியும் பாராட்டையும் ஒன்று சேர பெற்றிருப்பர் பெண் மற்றும் ஆண் வீட்டினர்.. இனிமேல் ஆவது இதை அணைத்து மணமகன்கள் கடைபிடித்தால் நன்று…

  2. மகள் தனக்கு கிடைத்த சீர்வரிசைகளை ஏழை எழைகளுக்கு பகிர்ந்தளித்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் திருமணம் முடிந்தால் செய்யவும்

  3. இதைஒருசெய்தியாகபோட்டவன் அடிமுட்டால் ஒவ்வொருவாரையும் MLA ஆக்கி நீங்கள் சொன்னபதவிகலை கொடுத்துபாருங்கள் விவசாயம் செய்து அந்த பணத்தைவைத்து கல்யாணம்செய்திருந்தால் பாராட்டலாம் வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணம் கட்டிப்பார் என்ற சொல்லை நீங்கள் இந்த கல்யாணத்துக்கு சொல்லி இருப்பது பொருந்தாது MLAஆகிபார் அரசு வேலை கலில் உயர்ந்த பொருப்பில் இருந்துபார் என்று சொல்லிஇருக்கவேண்டும் இவ்வளவு அறிவியல் உயர்ந்து இருக்கும் காலத்தில் பொருந்தாத உதாரணம் பழமொழி கலை சொல்லாதீர்கள் .

  4. இவ்வளவு பாத்திரத்திலும் சாப்பாடு சமைத்து சாப்பிட முடியுமா. வெட்டி செலவு இல்லாதவர்களுக்கு உதவினால் கூட உன்னை நாடே போற்றும்.