Cong Siddaramaiah, DK Shivakumar 'Lekka Kodi' Campaign Begins, To Release Documents Against BJP Govt
[matched_content]The team at Kodi Fire IPTV strongly suggests that you use a VPN at all times.
Be it for browsing, watching Kodi, watching IPTV or anything else – the one that we recommend is Quad VPN. They provide you with very fast speeds, while keeping you protected. They can also unblock most streaming sites in the US and UK!!
Grab your own Quad VPN and regain your online privacy now!

20 COMMENTS

  1. ಲಾಖಡೌನ. ಮಾಡಿ.ಸರ್ಕಾರ. ಬಡವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ.ಬಾಳು.ಹಾಳು.ಮಾಡಿದೆ.ಮಧ್ಯದ.ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್. ಬಾಜರದಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ. ಆದ್ರೆ ದೆವರ ಜಾತ್ರೆ ಗಳಿಗೆ.ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಿಷನ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ. ಯಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲಾಖಡೌನ ಯಾಕೆ

  2. ಏನೋ ನಾವು ೭ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿರೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪಗೆ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ.